Een lachende premier Rutte nabij de tweede kamer

Het kabinet draalt, de SER bepaalt: Arbeidsmarkt en sociale zekerheid in het Coalitieakkoord 2021-2025

Pierre Koning

Vergeleken met het kabinet Rutte-III besteedt het huidige Coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie minder aandacht aan de thema’s arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De eenvoudige reden hiervoor is dat lezers voor uitleg en detail doorverwezen worden naar het middellangetermijnadvies van de SER van de afgelopen zomer. Bekende beleidsvoornemens, zoals het aan banden leggen van flexibele arbeid, vaste contracten flexibeler maken en het opzetten van meer beschutte arbeid, voeren net als vier jaar geleden de boventoon, maar gezien het draagvlak vanuit de polder is het aannemelijker dat in de komende kabinetsperiode wel grotere hervormingen tot stand zullen komen. Tegelijk is een progressievere wind gaan waaien: het Wettelijk Minimumloon gaat omhoog – met daaraan gekoppeld de bijstand – , er is een verruiming voor bijverdiensten en de kostendelersnorm in de bijstand vervalt voor samenwonende volwassenen onder de 27 jaar.